List of the past and present members

 


Professor Chew's Group Directory

Visiting Professors and Scholars:

 • Xiaoyan Xiong 4/2014-present
  E-mail: xyxiong@illinois.edu
  Office Address: 378c Everitt Lab

 • Qi Dai 12/2013-present
  E-mail: daiqi@illinois.edu
  Office Address: 374a Everitt Lab

 • Miaomiao Jia 10/2013-present
  E-mail: mjia@illinois.edu
  Office Address: 378b Everitt Lab • Research Scientists:

 • E-mail:
  Office Address: • Post-Doctoral Associates:

 • Mojtaba Fallahpour 12/2013-Present
  E-mail : mfallah@illinois.edu
  Office Address: 374c Everitt Lab

 • Babak Alavikia 2/2013-Present
  E-mail : balaviki@illinois.edu
  Office Address: 378b Everitt Lab • Graduate Students:

 • Shu Chen 9/2013-Present
  E-mail: shuchen5@illinois.edu
  Office Address: 374a Everitt Lab

 • Aiyin Liu 7/2013-Present
  E-mail: ryu1@illinois.edu
  Office Address: 378a Everitt Lab

 • Christopher Ryu 6/2013-Present
  E-mail: ryu1@illinois.edu
  Office Address: 377 Everitt Lab

 • Joseph Rutherford 1/2013-Present
  E-mail: jmruther@illinois.edu
  Office Address: 377 Everitt Lab

 • Michael Wei 8/2012-Present
  E-mail: mwei5@illinois.edu
  Office Address: 378c Everitt Lab

 • Hui Gan 8/2012-Present
  E-mail: huigan2@illinois.edu
  Office Address: 377 Everitt Lab

 • Tian Xia 1/2012-Present
  E-mail: tianxia3@illinois.edu
  Office Address: 378a Everitt Lab • Former Visiting Professors and Scholars:

 • Vincent Michaud-Rioux 2/2014-5/2014

 • Junwei Wu 9/2012-3/2014

 • Hanru Shao 10/2012-10/2013

 • Qi Dai 11/2012-9/2013

 • Kai Zheng 10/2012-9/2013

 • Zuhui Ma 2/2013-6/2013

 • Jun Huang 9/2012-5/2013

 • Yumao Wu 9/2012-5/2013

 • Shinichiro Ohnuki 10/2011-12/2011

 • Yehuda Leviatan 2007-2007

 • Jinkyu Bang 2005-2006

 • Takafumi Fujimoto 2004-2005

 • Wen Ying Ruan 2004-2005

 • Levent Gurel 2003-2005

 • Haesung Park 2003-2004

 • Caicheng Lu 0000-0000

 • Satoshi Ebihara 2001-2001

 • Junsheng Zhao 4/1996-0000

 • Shunhui Deng 5/1996-5/1997

 • Jin-Seob Kang 3/1995-2/1996

 • Toshiyuki Tanaka 3/1995-1/1996

 • Sencer Koc 10/1995-10/1996

 • Zhijun-Huo Liu 1/1989

 • Jianglei Ma 11/1996-11/1997

 • Zaiping Nie 9/1987-9/1989 • Former Research Scientists:

 • Meisong Tong 9/2004-11/2010

 • Sanjay Velamparambil 0000-2002

 • Junsheng Zhao 0000-2002

 • Jiming Song 12/1993-0000 • Former Post-Doctoral Associates:

 • Fatih Erden 8/2011-8/2012

 • William Tucker 2007-2/2009

 • Bo He 2006-3/2008

 • I-T. Chiang 2001-2006

 • Gong Li Wang 2002-2005

 • Kandasamy Pirapaharang 0000-2003

 • Tetsuya Yamamoto 0000-2003

 • Tie Jun Cui 7/1997-2003

 • Joo-Gwang Lee 0000-2002

 • Xiaojuan Zhang 0000-2002

 • Michael Brandfass 7/1997-0000

 • Karl F. Warnick 1/1998-0000

 • Jiun-Hwa Lin 9/1995-3/1996

 • Muhammad A. Nasir 6/1994-7/1996

 • Hong Gan 9/1993-12/1995 • Former Graduate Students:

 • Aditya Sarathy M.S. 2014

 • Palash Sarker M.S. 2013

 • Phillip Atkins Ph.D. 2013

 • Jie Xiong Ph.D. 2010

 • Lin Sun Ph.D. 2010

 • Zhiguo Qian Ph.D. 2009

 • Clayton Davis Ph.D. 2008

 • Andrew Hesford Ph.D. 2007

 • Maokun Li Ph.D. 2007

 • Mike Saville Ph.D. 2006

 • Jae-Yong Ihm Ph.D. 2005

 • Gregory Sorenson M.S. 2005

 • Aaron Wallace 2005

 • Bin Hu 2005

 • Alaeddin Aydiner Ph.D. 2004

 • Yunhui Chu Ph.D. 2004

 • Matthew Delaquil 2004

 • Lijun Jiang Ph.D. 2004

 • Matt Mowers 2004

 • Andrew Hesford M.S. 2004

 • Larkin Hastriter 2003

 • Che Lin 2003

 • Guang Chen 2003

 • Howard Sun 2003

 • Tie-Jun Cui 2002

 • Eric Forgy Ph.D. 2002

 • Jose Mayen 2002

 • Yuancheng Pan Ph.D. 2002

 • H. Satyanarayana 2002

 • Jiming Song 2002

 • Hsueh-Yung Robert Chao Ph.D. 2002

 • Yu Zhang 2001

 • Linsen Bai

 • Siyuan Chen

 • Kaladhar Radhakrishnan Ph.D. 1999

 • Fernando L. Teixeira Ph.D. 1999

 • Jim M. Bowen Ph.D. 1999

 • Hsueh-Yung Robert Chao M.S. 1998

 • Fu-Chiarng Chen Ph.D. 1998

 • Olivier P. Franza Ph.D. 1998

 • Yong-Hua Chen Ph.D. 1997

 • John J. Dull M.S. 1997

 • Thomas Lee M.S. 1997

 • Guy Klemens M.S. 1996

 • Jiun-Hwa Lin Ph.D. 1995

 • Robert Wagner Ph.D. 1995

 • Caicheng Lu Ph.D. 1995

 • Muhammad A. Nasir Ph.D. 1994

 • William H. Weedon Ph.D. 1994

 • Gregory Otto Ph.D. 1993

 • Mahta Moghaddam Ph.D. 1991

 • Levent Gurel Ph.D. 1991

 • Yi-Ming Wang Ph.D. 1990

 • Seung Choi M.S. 1990

 • Lee Yanakakis M.S. 1989

 • Robert Geiger M.S. 1989

 • Qing-Huo Liu Ph.D. 1989

 • Kenneth J. Olp M.S. 1989


 • UIUC
  Electrical and Computer Engineering Department
  webmaster@cceml.uiuc.edu
  Copyright © 2007